Przy naszej parafii działa poradnia rodzinna. Posługuje w niej para małżeńska z kilkunastoletnim stażem, która przeszła odpowiedni kurs prowadzony przez Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Będzie można w niej uzyskać pierwszą pomoc w różnych sytuacjach życia rodzinnego takich jak kryzysy małżeńskie, kwestie wychowania dzieci, uzależnień i in. Z parą prowadzącą można się skontaktować i umówić na spotkanie pod adresem e-mailowym: 

poradnia.rodzinna.luksemburg@gmail.com