RADA DUSZPASTERSKA WSPÓLNOTY POLSKIEJ W LUKSEMBURGU 

 

Po konsultacji z członkami rady, decyzją ojca Proboszcza obecna kadencja rady została skrócona i zakończona 7 czerwca 2021 r.

Nowy skład rady zostanie ogłoszony po wyborze nowych członków, których o wejście w skład poprosi ojciec Proboszcz.

Zatem więcej informacji o nowej kadencji niebawem.