RADA DUSZPASTERSKA WSPÓLNOTY POLSKIEJ W LUKSEMBURGU 

 

 

SKŁAD RADY DUSZPASTERSKIEJ czerwiec 2021 - czerwiec 2023
SKŁAD RADY DUSZPASTERSKIEJ czerwiec 2021 – czerwiec 2023
  1. o. Roman Tyczyński OMI, proboszcz
  2. o. Daniel Jeżak OMI, wikariusz
  3. Steve Wampach
  4. Marta Wampach
  5. Jolanta Mazurek-Kliczka
  6. Krzysztof Kliczka
  7. Żaneta Siewierska
  8. Karol Ciszek
  9. Krzysztof Turowski

 

     Przypominamy, że jako Polska wspólnota jesteśmy częścią parafii katedralnej, pw. Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych w Luksemburgu, przy której jest powołana oficjalna rada duszpasterska, w skład której wchodzą z urzędu duszpasterze. Dlatego rada duszpasterska przy naszej wspólnocie nie ma oficjalnego statusu i jest powołana jako organ doradczy w rozeznawaniu potrzeb duszpasterskich w naszym kościele, pomocy w propagowaniu duchowości oblackiej, oraz angażowanie się w rozwój wiary. Członkowie rady są zaproszeni do dzielenia się własnym przeżywaniem wiary, przez co dają ewangeliczne świadectwo życia chrześcijańskiego. Kontynuując tradycję naszych poprzedników, członkowie rady są powołani i wchodzą w jej skład na wyraźną prośbę ojca Proboszcza.

Kadencja rady rozpoczyna się z dniem 20 czerwca 2021 r. i będzie trwała przez okres dwóch lat.

Zadaniem obecnej rady jest pomoc w rozwoju inicjatyw duszpasterskich w naszej wspólnocie.

Członkowie rady są przedstawicielami wspólnoty podczas oficjalnych wydarzeń kościelnych i wspólnotowych.

Spotkania rady zwołuje o. Proboszcz (w zależności od potrzeb, w ramach możliwości przynajmniej raz na 4 miesiące) i on też im przewodniczy, ustalając harmonogram spotkania, podczas którego przewidziana jest także formacja świeckich w Kościele w oparciu o nauczanie Magisterium Kościoła.