Misjonarze Oblaci pracujący w Luksemburgu


 

o. Roman Tyczyński OMI – proboszcz od 2017 r.

o. Daniel Jeżak OMI – wikariusz od 2016 r.

o. Henryk Kruszewski OMI – senior od 2017 r. (Proboszcz w latach 1994 – 2016 r.)

 


 

Ojcowie Oblaci swoją nieprzerwaną posługę w Luksemburgu rozpoczęli od 1948 roku. Pierwszym miejscem, który został wyznaczony do posługi dla wspólnoty polskiej była kaplica Sercanów przy bulwarze Avranches (dziś już nie istniejąca). Następnie oo. Oblaci dostali zgodę na odprawianie Mszy dla Polonii w kościele św. Michała w centrum miasta. Tam Msze Święte były odprawiane aż do roku 1993. Ze względu, że w kościele św. Michała odbywały się różne wydarzenia dla wspólnoty luksemburczyków oraz innych organizacji, ówczesny arcybiskup Ferdynand Franck powierzył oo. Oblatom kościół św. Henryka w Neudorfie. Pierwszym pełniącym posługę w tym kościele był o. Henryk Kruszewski OMI, który od pierwszych dni swojej posługi zaczął poszukiwać i gromadzić rozproszonych po Wielkim Księstwie Luksemburga Rodaków. Następnie nastąpiła swego rodzaju stabilizacja. Jednak o. Henryk z biegiem czasu zauważył, że dzięki wejściu Polski do UE, przybywa coraz więcej Polaków, którzy proszą o opiekę duszpasterską. I to co było wypracowane przez lata, zaczyna nie wystarczać. W związku z zaistniałą sytuacją w 2006  roku ojciec Henryk zwrócił się do Prowincjała Polskiej Prowincji Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej o pomocnika do Luksemburga. Ojciec Prowincjał zdecydował, że Luksemburg zasili o. Roman Tyczyński OMI. I tak dzięki temu zaczęła funkcjonować w duchu Oblackim mała wspólnota. Jednak czas płynął nieubłaganie i o. Henryk postanowił po kilku latach przejść definitywnie na emeryturę. W roku 2016 po raz kolejny poproszono ówczesnego Prowincjała o zasilenie wspólnoty w Wielkim Księstwie. I znowu Prowincja spojrzała łaskawie na naglące potrzeby zachodu. Decyzją o. Prowincjała wspólnotę zasilił o. Daniel Jeżak OMI. Młodzi ojcowie z nowym zapałem zabrali się do pracy na rzecz Polonii w Luksemburgu. 


Ojcowie pracujący w Luksemburgu:

 

o. Karol Kubsz OMI (1948 )

o. Augustyn Muller OMI (1948 – 1951)

o. Joseph Thiel OMI (1951 – 1966)

o. Józef Adamczyk OMI (1966 – 1988)

o. Konrad Stolarek OMI (1988 – 1994)

o. Henryk Kruszewski OMI (1994 – 2016)

o. Roman Tyczyński OMI (2006 – ?)

o. Daniel Jeżak OMI (2016 – ?)