Domowy Kościół


Domowy Kościół (inaczej oaza rodzin) to gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie, czyli ruchu oazowego, założonego przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i aktywnie wspieranego przez św. Jana Pawła II. Celem Ruchu Światło-Życie jest prowadzenie swoich członków – dzieci, młodzieży i dorosłych – do bycia świadomymi, dojrzałymi chrześcijanami poprzez pogłębianie ich wiary (formację) oraz zachętę do służby (dawanie siebie innym).

Domowy Kościół jest formą duszpasterstwa rodzin. Pomaga on małżonkom być razem bliżej Boga – a więc pogłębia zarówno relacje między małżonkami, jak i obojga małżonków z Bogiem. Taka prawdziwa jedność małżeńska stwarza też najlepsze warunki do wychowania dzieci.

Comiesięczne spotkania Domowego Kościoła odbywają się – z udziałem kapłana – w kręgach obejmujących kilka małżeństw. Co roku inna para małżeńska pełni funkcję animatorów kręgu.

Opiekunem kręgu domowego kościoła jest o. Roman Tyczyński OMI, proboszcz