Odnowa w Duchu Świętym w Luksemburgu – Jezus żyje 

Spotkanie formacyjne w formie ONLINE

Spotkania modlitewne grupy rozpoczęły się w styczniu 2006 roku i aktualnie odbywają się jeden razy w miesiącu. Są otwarte i nie wymagają oficjalnej przynależności. Spotkania modlitewne odbywają się w wyznaczoną niedzielę po Mszy o 9.30 (w wakacje po Mszy o 10.00) w salce na przeciwko kościoła. Informacje o spotkaniu podawane są w ogłoszeniach parafialnych, lub można zapytać pisząc na e-maila oblaci.lu@hotmail.com. Liderem grupy, czyli osobą odpowiedzialną za organizacje i inicjowanie spotkań modlitewnych jest Joanna Kowalska-Wątroba, wybrana 22 maja 2021 (podczas wigilii Zesłania Ducha Świętego). W 2021 roku o. Daniel w porozumieniu z członkami grupy uznał, że wprowadzona zostaje kadencyjność lidera we wspólnocie, a czas kadencji został określony na jeden rok. Jest odnawialna maksymalnie 3 lata. Nadto ustalono również osobę, która będzie oficjalnie zastępcą lidera, a zarazem jego pomocnikiem. Wybrana została na zastępcę Żaneta Siewierska. Przedłużenia kadencji lub zmiany osoby odpowiedzialnej dokonuje opiekun grupy po konsultacjach z członkami grupy Odnowy, którzy regularnie angażują się w nią i uczestniczą w formacji stałej prowadzonej przez kapłana.

Grupa Odnowy oprócz spotkań modlitewnych ma również w każdym miesiącu spotkanie formacyjne, które jest animowane przez kapłana (opiekuna) lub zaproszonego przez niego gościa. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w wyznaczoną sobotę po Mszy Świętej o 9.00 (daty spotkań poniżej). Te spotkania są czasowo ONLINE (terminy poniżej). Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o spotkaniach modlitewnych lub formacyjnych napisz na adres: oblaci.lu@hotmail.com

W związku ze zmianami, które dokonały się w 2021 roku we wspólnocie, o. Daniel jako opiekun zorganizował po raz pierwszy rekolekcje, które odbyły się w Scy-Chazelles k. Metzu. Ostatniego dnia Joanna, która jest “liderem”, otrzymała ikonę Maryi z Duchem Świętym, która od teraz stanowi widoczny i rozpoznawalny znak grupy Odnowy w Luksemburgu. Ikona Maryi będzie towarzyszyć grupie podczas wszystkich spotkań.  

 


Daty spotkań formacyjnych z o. Danielem OMI

 

 1. 24 września 2021 – Spotkanie formacyjne ONLINE o godzinie 20.15
 2. 15 października 2021 – Spotkanie formacyjne ONLINE o godzinie 20.15
 3. 5 listopada 2021 – Spotkanie formacyjne ONLINE o godzinie 20.15
 4. 10 grudnia 2021 – Spotkanie formacyjne ONLINE o godzinie 20.15
Grupa uczestników rekolekcji w Scy-Chazelles 2021 r.

Typowy przebieg spotkania modlitewnego

 • Rozpoczęcie: dziesiątka różańca oraz modlitwa do Ducha Świętego.
 • Modlitwa spontaniczna. Uczestnicy stoją lub siedzą w kręgu, modląc się równocześnie lub na przemian wypowiadając słowa uwielbienia, dziękczynienia i prośby. Wszystko to przeplatane jest piosenkami.
 • Najważniejszym momentem spotkania jest odczytanie fragmentu Pisma Świętego z niedzieli. Po chwili ciszy następuje tzw. echo słowa; zebrani odpowiadają na przeczytany fragment, mówiąc, jak odnosi się on do ich życia.
 • Konferencja. Głoszona przez kapłana (jeśli jest obecny)
 • Czas dzielenia się doświadczeniem Boga z własnego życia. Podczas tego spotkania nie prowadzi się dyskusji, nie poucza innych i nie komentuje się cudzych wypowiedzi, ale przede wszystkim słucha. 

 

 

Jak powstała Odnowa w Duchu Świętym?

W Kościele katolickim Odnowa w Duchu Świętym narodziła się w latach 60. dwudziestego stulecia, a do Polski trafiła w roku 1975. Odnowa Charyzmatyczna należy do Nowego Duchowego Ruchu, który papież Jan Paweł II nazwał ważnym owocem Soboru Watykańskiego II. Dalej nazywa Ojciec Święty Odnowę “nową wiosną Kościoła”.

Czuwanie na Zesłanie Ducha Świętego 2021 r.

Kościół katolicki, obserwując ożywienie charyzmatyczne, nie mógł pozostać wobec niego obojętny. Podczas obrad Soboru Watykańskiego II w 1963 r. poważna dyskusja teologiczna dotyczyła charyzmatów. Owocem jej było zamieszczenie w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele Lumen Gentium zapisu o tym, że Duch Święty prowadzi i uświęca Kościół nie tylko przez sakramenty i posługi, ale również udzielając wiernym szczególnych, szeroko rozpowszechnionych łask (charyzmatów) w celu odnowy i rozbudowy Kościoła. Szczególną rolę przy wprowadzeniu powyższego zapisu odegrał kardynał z Belgii ks. Leon J. Suenens

 

Poprzez Odnowę w Duchu Świętym wierni na nowo doświadczają, że:

 1. Bóg zna każdego osobiście i kocha go,
 2. Bóg daje siłę na zmaganie się z trudami dnia powszedniego,
 3. Obdarowanie Darami Ducha Świętego pomaga w nawiązywaniu więzi z Jezusem.

 

 

ŚWIADECTWO po Seminarium Odnowy Wiary


     Przystępując do Seminarium bardzo chciałam odnowić swoją relację z Panem Bogiem, bo wiem, że On zawsze był w moim życiu. Raz bliżej, raz dalej, w zależności od tego, jak się prowadziłam…Zaczynałam Seminarium  z poczuciem braku  wewnętrznej  radości. Głęboko w sercu czułam smutek, chociaż nie okazywałam tego na zewnątrz. Myślę, że ten smutek był związany z poczuciem pewnego bezsensu, chociaż obiektywnie rzecz biorąc wszystko było dobrze. Czułam pewna pustkę. Szukałam odpowiedzi na ewangeliczne pytanie młodzieńca: Panie, co mam czynić, aby osiągnąć życie wieczne?

     Myślę, że najpiękniejszym owocem Seminarium jest to, że zaczęłam więcej dostrzegać małych cudów codzienności w moim życiu, że odczytuje wszystko jako wolę Boga. Widzę w jaki sposób Bóg do mnie mówi,  narazie uczę się rozpoznawać głos Boga w moim życiu i za nim kroczyć. Wielkim odkryciem dla mnie było również rozeznawanie na drodze wiary, poznanie “teorii”, a później zastosowanie tego w praktyce, we własnym życiu. Dzięki temu nauczyłam się i nadal uczę się interpretować rzeczywistość w sposób duchowy. Mogę śmiało powiedzieć, że każda z części Seminarium była takim wielkim małym przełomem. Każda z tych części otwierała mi oczy na inne aspekty życia duchowego i jestem bardzo szczęśliwa że mogłam uczestniczyć w tym Seminarium.  Cieszę się, że ostatnia część Seminarium dotyczy Maryi. Ona jest niesamowitym wzorem do naśladowania. Ona pokazuje jak współpracować z łaską i jak być wierną natchnieniem Ducha Świętego. Jest także wielką pomocą w drodze do Jezusa.

     Widzę jak to przemieniło też moje życie, to był czas oczyszczenia. Mam przekonanie, że to jest dopiero początek, tego, co Pan dla mnie przygotował. Chcę mówić moim życiem Bogu “tak” i przyjmować Jego wolę.  Jestem wdzięczna Bogu za łaskę Wspólnoty, za Kościół Święty, za dar Eucharystii i wszystkich Sakramentów, za Maryję, którą Bóg nam dał jako Matkę,  za to, że dał mi nowe oczy, dzięki którym widzę świat w Bożej perspektywie i czyni mnie prawdziwie wolną i szczęśliwą w Bogu Zbawcy moim!  Amen


REKOLEKCJE ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

W dniach od 25 – 27 czerwca w Scy-Chazelles k/ Metzu odbyły się rekolekcje, których przewodnim tematem były słowa zaczerpnięte z 1 Kor 12, 13. Uczestnicy podczas konferencji, medytacji, ćwiczeń i nabożeństw zgłębiali i odkrywali na nowo czym jest chrzest, jedność w wielu wymiarach oraz Duch Święty rozdzielający dary duchowe. Poprzez nabożeństwo wód jordanu, oraz odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych w czasie Eucharystii kończących rekolekcje, uczestnicy odnowili w sobie jedność w relacji z Bogiem oraz potwierdzili swoją wiarę zapoczątkowaną w czasie chrztu świętego a teraz potwierdzoną przez odnowione przyrzeczenia chrzcielne. Symbolami tych dni były przede wszystkim woda i ogień. Stanowiły widzialny znak, niewidzialnej łaski. Rekolekcje były także okazją do zawiązania na nowo wspólnoty Odnowy po zamianie lidera. Dlatego o. Daniel na koniec rekolekcji przekazał Joannie (odpowiedzialnej z ramienia świeckiego za grupę i koordynowanie) ikonę Maryi z Duchem Świętem, która od tej pory staje się widocznym znakiem dla grupy Odnowy w Luksemburgu. Poniżej kilka zdjęć z rekolekcji: