LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Chcesz być najbliżej tajemnic Pana Boga.
Zostań ministrantem! 
Zapraszamy nowych kandydatów na ministrantów do służby w naszej wspólnocie.

ZBIÓRKI 2021/2022

 • 2 października 2021 – o godzinie 14.00 zbiórka ministrantów w kościele. (Próba przed uroczystością wniesienia relikwii św. Faustyny)
 • 13 listopada 2021 – o godzinie 14.00 zbiórka ministrantów w salce na przeciw kościoła. 
 • 04 grudnia 2021 – o godzinie 14.00 zbiórka ministrantów w salce na przeciw kościoła.
 • 08 stycznia 2022 – o godzinie 14.00 zbiórka ministrantów w salce na przeciw kościoła.
 • 12 lutego 2022 – o godzinie 14.00 zbiórka ministrantów w salce na przeciw kościoła.

Pozdrowienie ministrantów:

Króluj, nam Chryste!

Zawsze i wszędzie!

NASZ ŚWIĘTY PATRON 

Modlitwy ministrantów:

Święty Stanisławie Kostko!

MÓDL SIĘ ZA NAMI

Przed Mszą Świętą:

Oto za chwilę przystąpię “Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

Po Mszy Świętej:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Podczas zbiórki 30 marca 2019 roku wybraliśmy wspólnie naszego świętego patrona. Został nim św. Stanisław Kostka. Przez Jego wstawiennictwo będziemy modlić się, aby w naszej wspólnocie ministranckiej nigdy nie zabrakło chętnych osób, które przez swój młodzieńczy zapał i zaangażowanie będą służyć Panu Bogu przy ołtarzu.

Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.