BOŻE MIŁOSIERDZIE – LUKSEMBURG NEUDORF


ZAPOWIEDŹ LITURGICZNEGO WSPOMNIENIA ŚW. JANA PAWŁA WIELKIEGO


Relikwia św. S. Faustyny w naszym kościele.

Modlitwa za wstawiennictwem św. S. Faustyny,
którą odmawiamy w naszej wspólnocie na każdej Mszy Świętej w niedzielę.

Ty zaś, Faustyno, darze Boga dla naszej epoki, darze polskiej ziemi dla całego Kościoła, wyjednaj nam, abyśmy mogli pojąć głębię Bożego Miłosierdzia, pomóż nam, abyśmy osobiście go doświadczyli i świadczyli o nim braciom. Twoje orędzie światłości i nadziei niech się rozprzestrzenia w naszej wspólnocie, w całym Kościele i na świecie, niech przynagla grzeszników do nawrócenia, niech uśmierza spory i nienawiści, niech uzdalnia ludzi i narody do czynnego okazywania braterstwa. My dzisiaj, wpatrując się razem z tobą w oblicze zmartwychwstałego Chrystusa, powtarzamy twoją modlitwę ufnego zawierzenia i mówimy z niezłomną nadzieją: „Jezu, ufam Tobie”.

Zachęcamy do odmawiania tej modlitwy także w naszych domach.

 


ZOBACZ WIĘCEJ

5 października 2021 r. Liturgiczne wspomnienie

św. S. Faustyny Kowalskiej

 

W naszej wspólnocie uczciliśmy wspomnienie Sekretarki Bożego Miłosierdzia poprzez nabożeństwo śpiewu Koronki oraz pieśni ku czci św. Faustyny i Bożego Miłosierdzia. Dzięki obecności relikwii św. Faustyny po błogosławieństwie ogólnym wierni mogli z bliska spojrzeć na fragment kości umieszczony w relikwiarzu, a następnie każdy otrzymał tą cząstką błogosławieństwo indywidualne.

Poniżej kilka zdjęć (fot: archiwum OMI).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3 października 2021 r.

Uroczystość wniesienia relikwii św. S. Faustyny Kowalskiej i św. Jana Pawła II

Po kilku miesiącach duchowego przygotowania przez artykuły w “Głosie z Luksemburga”, kazania, homilie i katechezy o miłosierdziu Bożym, a także Msze Święte w intencji dobrego duchowego przygotowania, Polonia z wielkim zainteresowaniem i entuzjazmem przyjęła obecność świętych Faustyny Kowalskiej i Jana Pawła II w znaku relikwii. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się “Dzienniczek” św. Faustyny, który również w ramach przygotowań został rozprowadzony w ponad 20 egzemplarzach, także oo. Oblaci zatroszczyli się o rozpropagowanie czci obrazu “Jezu ufam Tobie”, przez możliwość nabycia go (około 15 obrazów). Rozprowadzono również obrazki z koronką do Miłosierdzia Bożego w językach polskim, niemieckim i francuskim. Warto przy okazji tej uroczystości wspomnieć, że w prezbiterium w głównym ołtarzu została zamieszczona wierna kopia obrazu “Jezu ufam Tobie”, która znajduje się w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach. Kopię tę wykonał mający od Sióstr licencję p. Janusz Antosz.

3 października odbyła się w naszej wspólnocie uroczysta Eucharystia, podczas której wniesione zostały relikwie św. S. Faustyny i św. Jana Pawła II. Relikwie I stopnia św. Faustyny (fragment kości) w procesji wniosła s. Sangwina ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, natomiast relikwie I stopnia św. Jana Pawła II (krople krwi) wniósł o. Roman Tyczyński OMI, proboszcz Polskiej wspólnoty.

Uroczystej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił JE ks. bp Leo Wagener, biskup pomocniczy Luksemburga. Bardzo licznie uczestniczyła w tej Eucharystii Polonia, a także przybyli na nią przedstawiciele wspólnoty luksemburskiej. Kościół można powiedzieć, że został wypełniony możliwie maksymalnie. Uczestniczyło ponad 150 osób (Tyle możemy maksymalnie pomieścić z zachowaniem reguł sanitarnych).

Ks. bp w homilii podkreślił, że relikwii nie można łączyć ze śmiercią świętego, ale z jego chrztem, z nowym narodzeniem jako Bożego dziecka. Jeśli oddajemy cześć relikwiom Siostry Faustyny, to dlatego, aby podziękować za to, co Duch Święty pięknego uczynił w jej życiu, które opromieniło cały Kościół; to dziękować za to wspaniałe orędzie miłosierdzia Bożego, jakie nam pozostawiła, a które tak mocno naznaczyło świętego papieża Jana Pawła II.

 

 

Całość przetłumaczonej homilii na język polski można przeczytać TUTAJ  Homilię przetłumaczył: o. Roman Tyczyński OMI

O. proboszcz zapowiedział oficjalne rozpoczęcie kultu Bożego Miłosierdzia w naszej wspólnocie, poprzez Koronkę do Miłosierdzia Bożego w każdy piątek oraz modlitwę o rozwój tego kultu na wszystkich mszach w niedzielę. Z czasem mamy nadzieję, że również zawiąże się coś w rodzaju bractwa Miłosierdzia Bożego, którego idea spodobała się również radnym parafialnym.  

Na koniec Mszy Państwo Marta i Steve Wampach jako przedstawiciele rady parafialnej i Polonii podziękowali ks. biskupowi za modlitwę w intencji naszej wspólnoty oraz za przewodniczenie tej pięknej uroczystości. W prezencie ks. biskup otrzymał oraz “Jezu ufam Tobie” oraz “Dzienniczek”  w języku niemieckim. Biskup w słowie przed błogosławieństwem powiedział, że wyjeżdża umocniony wiarą tutejszej wspólnoty i cieszy się, że Ci wielcy święci, którzy byli Polakami, są nie tylko dla kościoła w Polsce, ale są darem dla Kościoła Powszechnego.

Krótko przed uroczystością wniesienia relikwii oo. Oblaci dowiedzieli się, że wielką czcicielką św. Faustyny jest obecna księżna Luksemburga Maria Teresa. Przez kapelana Dworu Książęcego księżna została poinformowana o obecności Sekretarki Bożego Miłosierdzia w znaku relikwii. Niestety w związku z innymi obowiązkami księżna nie mogła uczestniczyć w Liturgii. Jednakże pogratulowała Oblatom sprowadzenia relikwii i podkreśliła, że jest to wielka łaska dla Luksemburga.

Poniżej zdjęcia z uroczystości, które wykonała p. Małgorzata Skwara


PLAKAT Z INFORMACJĄ O PLANOWANYCH UROCZYSTOŚCIACH


 

DOKUMENT

Wraz z odebraniem relikwii o. Roman otrzymał dokument potwierdzający ich autentyczność.

Możemy zobaczyć skan.

 

 

 

 


27.05.2021 – Przekazanie relikwii św. S. Faustyny

27 maja o godz. 10.00 w sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagienikach podczas Mszy Świętej, po wielu staraniach o. Roman Tyczyński OMI odebrał relikwie I stopnia tj. fragmentu kości św. S. Faustyny dla wspólnoty kościoła św. Henryka w Luksemburgu. Relikwie te zostaną uroczyście wniesione i zainstalowane w kościele na przełomie września i października. Mamy nadzieję, że obecność Sekretarki Bożego Miłosierdzia przyczyni się do ożywienia i pogłębienia wiary wśród Polonii w Luksemburgu. Poniżej kilka zdjęć z momentu przekazania relikwii oraz z Mszy Świętej.