SAKRAMENT I KOMUNII ŚWIĘTEJ

NIE PROWADZIMY ZAPISÓW DZIECI DO I – KOMUNII

WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO I KOMUNII ŚWIĘTEJ:

  • Pierwszym i podstawowym warunkiem przystąpienia dziecka do I Komunii Świętej jest CHRZEST ŚWIĘTY.
  • Do I – Komunii Świętej, przystępują w polskim kościele tylko te dzieci, które uczęszczają na religię przy polskim kościele, lub mają religię w szkole europejskiej w sekcji polskiej.
  • Dziecko uczęszcza oprócz katechezy powszechnej na specjalnie zorganizowane katechezy po Mszach Świętych o godz. 14.00.

Odpowiedzialnym za przygotowanie dzieci jest o. Roman Tyczyński OMI – Proboszcz