Galeria zdjęć


ODPUST KODEŃSKI

2 lipca odbył się w naszej parafii odpust kodeński a zarazem święto grupy parafialnej “Żywego różańca”, której patronuje Najświętsza Panna Kodeńska. Na ten dzień Penitencjaria Apostolska za zgodą Ojca Świętego Franciszka udzieliła członkom grupy “Żywego Różańca” jak i obecnym w świątyni św. Henryka możliwość uzyskania odpustu zupełnego. Warunki odpustu zamieszczone w specjalnym dokumencie. Uroczystej Eucharystii przewodniczył i słowo Boże wygłosił: o. Daniel Jeżak OMI. Kaznodzieja w homilii wskazał na dobroć Boga i zachęcał, aby wierni jak najczęściej “kosztowali” Boga w Eucharystii, Adoracji, modlitwie indywidualnej i wspólnotowej, a także przez zachowywanie życia moralnego, zgodnego z przykazaniami Boga. Kaznodzieja zachęcał do zachwycenia się miłością Boga, jaką ma do człowieka. Skosztujcie i zobaczcie jak dobry jest Pan (Ps 34, 9). Maryja jest dla nas doskonałym przykładem do naśladowania, ponieważ doświadczyła dobroci i miłości Boga, dlatego całe ziemskie życie była Nim zachwycona i przyjmowała wszystko w duchu głębokiego zaufania, że to, co od Boga pochodzi zawsze jest dobre i cudowne, ponieważ Bóg jest Miłością. Na koniec odbyło się nabożeństwo do Matki Bożej Kodeńskiej z wystawieniem Najświętszego sakramentu i błogosławieństwem na cztery strony świata. Bóg zapłać parafianom za obecność i coś liczne przybycie. Cieszymy się, że tak wiele osób przyjęło tego dnia Komunię Świętą i zapewniło sobie lub bliskim zmarłym łaskę odpustu zupełnego. Poniżej kilka zdjęć dekoracji, która również została wykonana przez o. Daniela OMI. 

CZUWANIE W WIGILIĘ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

30 maja odbyło się w naszej wspólnocie czuwanie modlitewne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, które animował o. Daniel OMI. Po czuwaniu sprawowana była Msza Święta z Wigilii Zesłania, której przewodniczył i homilię wygłosił o. Daniel. Kaznodzieja w homilii, wskazał na wielość znaków i symboli, które towarzyszą tej uroczystości, następnie omówił 12 owoców Ducha Świętego, o których pisze św. Paweł w liście do Galatów (zob. Ga 5, 22-23). Zachęcał, aby je odkrywać, dogłębnie poznawać, rozważać i we współpracy z łaską Bożą starać się nimi żyć. Poniżej kilka zdjęć:

  ZAKOŃCZENIE I ETAPU PRAC W ZAKRYSTII

MSZA ŚWIĘTA W KATEDRZE W JĘZYKU POLSKIM Z OKAZJI OKTAWY MARYJNEJ W LUKSEMBURGU

15 maja 2020 r. na wyraźne życzenie Jana-Klaudiusza Kardynała Hollericha, o godz. 18.30 miała miejsce w katedrze Msza Święta w j. polskim  z okazji oktawy Maryjnej. W związku z panującym stanem pandemii tylko niewielka grupa wiernych mogła uczestniczyć fizycznie w tej Mszy Świętej. Do fizycznego udziału zaproszeni zostali Ci, którzy są żywo zaangażowani w życie naszej wspólnoty i reprezentują grupy istniejące przy parafii, a także mieszkają na terenie Państwa. Pozostali wierni mogli uczestniczyć we Mszy świętej przez transmisję. Mszy przewodniczył o. Roman Tyczyński OMI, a homilię wygłosił o. Daniel Jeżak OMI. Kaznodzieja przypomniał, że każdy z nas jest zaproszony do przyjaźni z Bogiem, a odpowiada na tę przyjaźń kiedy żyje przykazaniami Bożymi. Podkreślił, że najlepszym przykładem jest postać Maryi, która przyjęła Słowo Boże i żyła nim i była Jemu wierna, nawet w najtrudniejszych sytuacjach. Dalej kaznodzieja wskazał, że warto patrzeć i uczyć się jak być przyjacielem Boga od świętych. Oni uczą nas jak odrzucać grzech i zwracać się ku Panu Bogu. Na koniec kilka ciepłych słów powiedział do naszej wspólnoty ks. Kardynał, przypominając sławetne słowa, że Polonia semper fidelis. O. proboszcz jako znak łączności ofiarował “chleb oktawowy”, a nawiązując do przypadającej na ten dzień 35 rocznicy sprawowania Eucharystii w katedrze przez św. Jana Pawła II ofiarował wraz z o. Danielem od naszej wspólnoty dwa maryjne ornaty, w których ojcowie sprawowali Mszę Świętą. Na koniec Kardynał udzielił wiernym błogosławieństwa.
Zapraszam do obejrzenia krótkiej fotogalerii.   

WIOSENNE PRACE

Dzięki temu, że zostały zniesione przez rząd niektóre restrykcje, mogliśmy podjąć się niektórych prac. I tak rozpoczęliśmy I fazę remontu zakrystii, a także ukwiecony został skwer przy figurze Matki Bożej. Idzie maj więc nie wypada, a nawet rzecz to niesłychana, żeby Maryja była bez kwiatów 😉 A pisząc o znoszeniu restrykcji mamy nadzieję, że rownież i te kościelne zostaną szybko odblokowane. Poniżej kilka zdjęć:

OPŁATEK KRĘGU BIBLIJNEGO

9 stycznia grupa kręgu biblijnego miała swoje noworoczne spotkanie opłatkowe. Spotkanie rozpoczęliśmy od wysłuchania słowa Bożego o Narodzeniu Pana Jezusa, następnie o. Daniel poprowadził modlitwę w oparciu o usłyszane słowo Boże. Nie zabrakło pięknych życzeń i dzielenia się opłatkiem. Jak zawsze grupa także mocno zaangażowała się w przygotowanie spotkania poprzez zrobienie wspaniałych i pysznych dań, głównie wigilijnych. Jak w zeszłym roku, tak i w tym spotkanie było połączone ze wspólnym śpiewem kolęd, które trwało do prawie północy. Jedną z kolęd (z tych mniej znanych) specjalnie dla grupy zaśpiewał o. Proboszcz, który dołączył do wspólnego świętowania a także o. Daniel zaśpiewał dla wszystkich znaną kolędę, która śpiewa znana piosenkarka Eleni pt. “Maleńka Miłość”. Poniżej kilka zdjęć z tego wspaniałego spotkania.

OPŁATEK MINISTRANCKI

17 grudnia wspólnota ministrantów wraz z rodzinami spotkała się na wspólnym opłatku. Spotkanie rozpoczęło się wysłuchaniem słowa Bożego o zwiastowaniu, że Maryja zostanie Matką Syna Bożego, a następnie odmówiliśmy modlitwę, którą zainicjował o. Proboszcz. Następnie przełamaliśmy się pobłogosławionym opłatkiem, składając sobie życzenia świąteczne. Podczas spotkania, był czas na wspólną rozmowę, przypomnienie o Bożym Narodzeniu a także o zwyczajach wigilijno-świątecznych ponieważ pochodzimy z różnych regionów w Polsce. Wszystko to było przeplatane wspólnym śpiewem kolęd, które animował o. Daniel grając na pianinie. 

UROCZYSTOŚĆ NIEPOKALANEGO POCZĘCIA

NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY

ZAKOŃCZENIE PEREGRYNACJI OBRAZU MATKI BOŻEJ KODEŃSKIEJ      


8 grudnia 2019 za zgodą Jego Eminencji ks. Jana-Klaudiusza Kardynała Hollericha SJ świętowaliśmy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (uroczystość w Luksemburgu przeniesiona jest na 9 grudnia) i zarazem zakończenie peregrynacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej. Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył proboszcz wspólnoty polskiej o. Roman Tyczyński OMI, a homilię wygłosił o. Daniel Jeżak OMI. Kaznodzieja zachęcił, aby patrząc na Maryję, zachwycić się Nią na nowo. Następnie przypomniał o życzliwości, z jaką Polonia przyjęła do swoich domów wizerunek Maryi. Wskazał również jak ważne miejsce w życiu Polaków zajmowała i zajmuje Matka Boża.Nawiązując do Niepokalanego Poczęcia kaznodzieja wskazał, że wielkim orędownikiem ogłoszenia dogmatu był Założyciel Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, św. Eugeniusz de Mazenod. Na koniec zachęcał, aby w dziękczynieniu za ten rok odnowić w sobie miłość do Matki Bożej i z Nią przeżywać codzienność, ponieważ Ona doskonale wskazuje, jak iść prostą drogą do świętości. Pod koniec Eucharystii odbyło się nabożeństwo dziękczynne z wystawieniem Najświętszego Sakramentu, w którym o. proboszcz zawierzył całą wspólnotę Matce Bożej. Natomiast bezpośrednio po Mszy Świętej nastąpiło zainicjowanie I róży Żywego Różańca, która stała się także swoistym owocem przeżytej peregrynacji Matki Bożej Kodeńskiej. Następnie członkowie Żywego Różańca spotkali się w salce naprzeciw kościoła na cieście i kawie. Z okazji Niepokalanego Poczęcia w tzw. Godzinie Łaski (od 12.00 – 13.00) była możliwość indywidualnej modlitwy w kościele, przed obrazem Matki Bożej Kodeńskiej, z której skorzystała spora część parafian. Do uświetnienia uroczystości przyczynili się świeccy. Dziękujemy Liturgicznej Służbie Ołtarza, panu Marcinowi za oprawę muzyczną podczas liturgii i pani Katarzynie za piękne udekorowanie ołtarza Matki Bożej. Poniżej kilka zdjęć.

Zdjęcia z Eucharystii i nabożeństwa dziękczynnego.