CHRZEST ŚWIĘTY


Czas COVID-19 a sakrament chrztu Świętego.

W związku z częstymi pytaniami, czy w związku z pandemią możliwy jest sakrament chrztu?

Oczywiście chrzest jest możliwy z zachowaniem obowiązujących zasad sanitarnych.

(Uczestnicy podczas trwania liturgii mają maski i nie mają żadnych objawów chorobowych.
Liczba gości w kościele nie przekracza liczby 100 osób. Żaden z gości nie jest objęty kwarantanną lub izolacją)

Chrztów udziela się w czasie COVIDu w sobotę w godzinach (do ustalenia z o. Proboszczem).

W razie dodatkowych pytań proszę dzwonić na plebanię lub napisać e-mail na adres: oblaci.lu@hotmail.com


Dokumenty niezbędne do zgłoszenia dziecka do Chrztu.

 

  • Akt urodzenia dziecka
  • W przypadku chrztu świętego z zagranicy konieczne jest pozwolenie proboszcza miejsca zamieszkania na chrzest w Luksemburgu, mieszkający na terenie Niemiec są zobowiązani dostarczyć zaświadczenie z gminy, że są katolikami.
  • Zaświadczenia od rodziców chrzestnych z parafii ich obecnego zamieszkania, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami
  • Zaświadczenie o sakramencie bierzmowania chrzestnych.
  • Z kompletem dokumentów udajemy się na plebanię (19, Ale Wee, Luksemburg-Neudorf) minimum trzy tygodnie przed datą chrztu świętego.

Chrzestni

Obowiązkiem chrzestnych jest pomagać rodzicom w wychowaniu ich dziecka w wierze (zob. obrzędy chrztu), dlatego kandydat na chrzestnego musi spełniać określone warunki (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan. 872-874):

  • ukończył 16 lat; 
  • jest katolikiem; 
  • przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli chrzest, Komunię św., bierzmowanie;
  • prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
  • prawo kościelne nie zabrania mu bycia chrzestnym (nie może być to osoba żyjąca w związku niesakramentalnym; odrzucająca naukę Kościoła, niepraktykująca lub też osoba, która wyrzekła się wiary; w sposób zdeklarowany zrezygnowała z katechizacji lub nie życzy sobie wizyty duszpasterskiej).

 


ZAŚWIADCZENIA DO CHRZTU!

Jeśli ktoś uczęszcza na Mszę Świętą do innej parafii niż własna, a następnie w naszym kościele prosi o zaświadczenie, aby być ojcem chrzestnym lub matką chrzestną, takiego zaświadczenia nie może otrzymać, gdyż proboszcz ma zaświadczyć, iż kandydat na chrzestnego jest wierzącym i praktykującym katolikiem. W takim przypadku, proszę udać się do tej parafii, gdzie uczestniczy się w życiu religijnym. Jeżeli ten fakt ma miejsce, tamtejszy proboszcz takie zaświadczenie zgodne z prawdą może wystawić.