BIERZMOWANIE 2018-2247

BIERZMOWANIE

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania

  • Deklaracja kandydata do bierzmowania
  • Świadectwo chrztu,
  • Ręcznie napisane podanie z motywacją (dostarczyć przed uroczystością bierzmowania)
  • Uczestnictwo w katechezie przy parafii w języku polskim lub zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie w szkole europejskiej.
  • Od kandydatów do bierzmowania wymaga się aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła, (życie sakramentalne, udział w zorganizowanych nabożeństwach). Mile widziane są propozycje młodzieży odnośnie zaangażowania się w kościele.

Przygotowanie trwa około półtora roku. Spotkania odbywają się regularnie przynajmniej dwa razy w miesiącu, obejmują spotkania formacyjne, uczestnictwo i zaangażowanie we wspólnocie kościoła. Terminy spotkań są wcześniej podawane i uzgadniane oraz ogłaszane w kościele i zamieszczane na stronie internetowej: oblaci.lu 

Za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialny jest – o. Daniel Jeżak OMI 

  • Przygotowanie dorosłych do sakramentu chrztu lub bierzmowania odbywa się we wspólnocie jezuitów w Luksemburgu (23-25 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg) Osoba kontaktowa: Renée Schmit, E-Mail: renee.schmit@cathol.lu – Tél. : 46 20 23 – 43
Przygotowanie 2021/2023
  • 24 września 2021 po Mszy Świętej o godzinie 14.00 w salce na przeciwko kościoła – Spotkanie dla rodziców i kandydatów do bierzmowania. Do sakramentu przygotowuje się młodzież urodzona w latach 2005 i 2006.