BIERZMOWANIE 2018-2247

BIERZMOWANIE

Dokumenty potrzebne do Bierzmowania

  • Świadectwo chrztu,
  • Ręcznie napisane podanie z motywacją (dlaczego chcę przyjąć sakrament bierzmowania)
  • Ukończone 15 lat.
  • Uczestnictwo w katechezie przy parafii w języku polskim lub zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie w szkole europejskiej.
  • Od kandydatów do bierzmowania wymaga się aktywnego uczestnictwa w życiu kościoła, (życie sakramentalne, udział w zorganizowanych nabożeństwach). Mile widziane są propozycje młodzieży odnośnie zaangażowania się w kościele.

Przygotowanie trwa około półtora roku. Spotkania odbywają się regularnie przynajmniej dwa razy w miesiącu, obejmują spotkania formacyjne, uczestnictwo i zaangażowanie we wspólnocie kościoła. Terminy spotkań są ustalane z kandydatami, ogłaszane w kościele i zamieszczane na stronie internetowej: oblaci.lu 

Za przygotowanie do bierzmowania odpowiedzialny jest – o. Daniel Jeżak OMI 

  • W przypadku osób dorosłych – świadectwo ukończenia bezpośredniego przygotowania do tego sakramentu.
  • Przygotowanie dorosłych do sakramentu chrztu lub bierzmowania odbywa się we wspólnocie jezuitów w Luksemburgu (23-25 avenue Gaston Diderich, L-1420 Luxembourg) Osoba kontaktowa: Renée Schmit, E-Mail: renee.schmit@cathol.lu – Tél. : 46 20 23 – 43

Cel bierzmowania?

Odpowiedź daje nam św. Eugeniusz de Mazenod

    Mój cel, to uformowanie w mieście korpusu młodych ludzi bardzo pobożnych, którzy przez przykład, rady i modlitwy, przyczyniają się do położenia hamulca zuchwalstwu i ogólnej apostazji, która każdego dnia tak szybko i przerażająco czyni postępy; w tym samym czasie będą oni pracowali bardzo skutecznie nad własnym uświęceniem.

„I ja będę pracował wśród młodzieży; będę się starał zachować ją od nieszczęść, które jej grożą, których już doświadcza choćby w części; (uczynię to) inspirując ją miłością do cnoty, szacunkiem do religii, smakiem pobożności, wstrętem do wad”.