Pewnego dnia ktoś zauważył świętego Jana Vianeya, jak siedział w kościele przed tabernakulum. Ta scena powtarzała się codziennie. Co ksiądz robi spędzając tyle czasu przed Najświętszym Sakramentem? – zapytała ta osoba. Jan odpowiedział: „Ja patrzę na Niego, a On na mnie”.

     Drodzy Parafianie, w ramach Roku Powołań Oblackich oraz w czasie wakacji letnich w naszym kościele była okazja do adorowania Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Pomimo śpiewanych nieszporów czy wakacyjnego czasu, odpoczynku od wielu codziennych zadań i obowiązków było nas niewielu w kościele.

     Zachęceni hasłem tegorocznego Roku Duszpasterskiego: „Wielka tajemnica wiary” zapraszamy od LUTEGO na adorację. Dodatkowym motywem niech będą słowa papieża Franciszka, który w uroczystość Objawienia Pańskiego w homilii ukazał piękno i wartość adoracji, zachęcając wierzących, aby znajdowali na nią czas, aby ją docenili jako prawdziwe spotkanie z Bogiem i umocnienie nie tylko na drodze wiary, ale także w codziennym życiu. Papież mówił m.in.: Adoracja to wymóg wiary. Jeśli będziemy umieli uklęknąć przed Jezusem, to pokonamy pokusę, by każdy parł do przodu swoją drogą. Adorowanie to stawianie Pana w centrum, abyśmy nie byli już skoncentrowani na sobie. Adorowanie to stawianie Bożych planów nad moim czasem, moimi prawami, moimi przestrzeniami.

     Wielokrotnie poszukujemy sposobów, jak umocnić naszą wiarę, przetrząsamy Internet, aby znaleźć odpowiedź na istotne dla nas pytania. Tymczasem papież podpowiada: Adorując dajemy Panu możliwość przemienienia nas Jego miłością, rozjaśnienia naszych ciemności, dania nam sił w słabości i odwagi w trudnych doświadczeniach. Adorując uczymy się bowiem odrzucania tego, czego nie należy czcić: bożka pieniędzy, bożka konsumpcji, bożka przyjemności, bożka sukcesu, naszego ego ustanowionego bożkiem. Adorować, to czynić siebie małym w obliczu Najwyższego, aby przed Nim odkrywać, że wspaniałość życia nie polega na posiadaniu, ale na miłowaniu. Adorować, to umieć milczeć w obliczu Bożego Słowa, by uczyć się wypowiadania słów, które nie ranią, ale dają pocieszenie.

     Czy jestem chrześcijaninem adorującym? – pyta nas papież. Jako duszpasterze zachęcamy, abyście znaleźli czas na cotygodniową czwartkową adorację przed mszą świętą wieczorną.

    Uklęknij przed Bogiem, aby On napełnił miłością twoją codzienność.

 

DUSZPASTERZE

Misjonarze Oblaci Maryi Niepokalanej