ODPUST ZUPEŁNY

Ojcze święty,

Najdostojniejszy i Najprzewielebniejszy Jan Klaudiusz, kardynał prezbiter Hollerich, mający tytularny kościół świętego Jana Chryzostoma na Monte Sacro Alto, Arcybiskup Luksemburga, na podstawie listu przewielebnego ojca proboszcza Romana Tyczyńskiego OMI i przewielebnego ojca wikariusza Daniela Jeżaka OMI z parafii Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, usilnie proszą o odpust zupełny dla Stowarzyszenia Grupy Żywego Różańca a także dla innych wiernych, którzy w dniu 2 lipca, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Kodeńskiej, pobudzeni prawdziwą skruchą i czynami miłości, oczyszczą się w sakramencie pojednania, przyjmą Najświętszą Eucharystię, a w końcu z wewnętrznym nastawieniem pomodlą się w intencjach Ojca Świętego oraz nawiedzą kościół pod wezwaniem świętego Henryka i tam nabożnie modlić się będą, z pokorą prosząc Boga  o wierność chrześcijańskiemu powołaniu, o powołania kapłańskie i zakonne oraz o pomyślność wszystkich ludzi.

W dniu 24 czerwca 2020 roku, Penitencjarnia Apostolska, działając z upoważnienia Najdostojniejszego Ojca Świętego Franciszka, chętnie wyraża zgodę na tę listowną prośbę.

Tego samego odpustu zupełnego w dniu 2 lipca udziela się osobom starszym, chorym oraz wszystkim tym, którzy ze słusznej przyczyny nie mogą wyjść z domu, po wyrzeczeniu się jakiegokolwiek grzechu i postanowieniu w sercu wypełnienia, kiedy tylko będzie to możliwe, duchowo przed wizerunkiem Niebieskiej Patronki będą uczestniczyć w obchodzie liturgicznym, ofiarując Bogu modlitwy, cierpienia i trudności swojego życia, za wstawiennictwem Maryi wiernie przyzywając Bożego miłosierdzia.

Aby zatem mieć udział w bożej łasce, udzielonej Kościołowi władzą kluczy, celem gorliwszego okazywania pasterskiej miłości, ta sama Penitencjarnia Apostolska usilnie prosi, aby proboszcz i wikariusz parafii Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych przy każdej okazji gorliwie sprawowali sakrament pojednania i zanosili Komunię Świętą chorym. Powyższy odpust został udzielony na siedem lat. Niniejszy dekret jest ważny niezależnie od wszelkich przepisów stanowiących inaczej.

Mauro kardynał Piacenza

Penitencjarz Większy

Krzysztof Nykiel

Regens

TEKST UDZIELONEGO ODPUSTU W JĘZYKU ŁACIŃSKIM