LITURGICZNA SŁUŻBA OŁTARZA

Pozdrowienie ministrantów:

Króluj, nam Chryste!

Zawsze i wszędzie!

Daty zbiórek dla ministrantów:

Będą podane później

Nasz święty patron

Podczas zbiórki 30 marca wybraliśmy wspólnie naszego świętego patrona. Został nim św. Stanisław Kostka. Przez Jego wstawiennictwo będziemy modlić się, aby w naszej wspólnocie  ministranckiej nigdy nie zabrakło chętnych osób, które przez swój młodzieńczy zapał i zaangażowanie będą służyć Panu Bogu przy ołtarzu.

Święty Stanisławie Kostko!

MÓDL SIĘ ZA NAMI

Przed Mszą Świętą:

Oto za chwilę przystąpię “Do Ołtarza Bożego, do Boga, który rozwesela młodość moją”. Do świętej przystępuję służby. Chcę ją dobrze pełnić. Proszę Cię, Panie Jezu, o łaskę skupienia, by myśli moje były przy Tobie, by oczy moje były zwrócone na ołtarz, a serce moje oddane tylko Tobie. Amen

Modlitwy ministrantów:

Po Mszy Świętej:

Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby, spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe me życie, szedł tylko drogą zbawienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Zasady ministranta

 • Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 • Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 • Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.
 • Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 • Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 • Ministrant wznosi wszędzie prawdziwą radość.
 • Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 • Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 • Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 • Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą

Wskazania dla Liturgicznej Służby Ołtarza

 1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, pomoc w ubraniu celebransa.
 2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi. Powinni więc wchodzić głównym wejściem do kościoła. Jeżeli ktoś wchodzi przez zakrystię, to nie przyklęka w kąciku, lecz udaję się przed ołtarz, gdzie jest obecny Gospodarz tego domu.
 3. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich „świadomie i owocnie”.
 4. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywana treść, a nie samego siebie.
 5. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie konieczności.
 6. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.
 7. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.
 8. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

DZIEŃ MINISTRANCKI 22.06.2019

ZOBACZ ZDJĘCIA!

     Z ogromną radością i satysfakcją mogę napisać, że udało się po raz pierwszy zorganizować dzień ministrancki i dzień scholii dla dzieci z naszej polskiej wspólnoty, który odbył się 22 czerwca 2019 . W programie dnia była m. in. konferencja dotycząca Liturgii Eucharystycznej, były warsztaty, gry i zabawy indywidualne i zespołowe. Centralnym punktem dnia była Eucharystia podczas której modliliśmy się za ministrantów i scholanki z naszej wspólnoty, aby Pan Bóg obdarzał te grupy parafialne błogosławieństwem i potrzebnymi łaskami. Na zakończenie w ramach podziękowań dzieci dostały drobne upominki, za wierną i ochoczą służbę w kościele przez cały rok. A na koniec była długo wyczekiwana pizza 😉Zapraszam do obejrzenia galerii zdjęć!