KATECHEZA 2018/2019


ROK KATECHETYCZNY 2019/2020

ROZPOCZĘTY!!!

  • Mszą 15.09.2019 o godz. 14.30 Eucharystią rozpoczęliśmy rok katechetyczny.
  • 16.09.2019 rozpoczynamy pierwsze zajęcia z katechezy parafialnej. Poniżej adres Seminarium i godziny zajęć z katechezy.

 

Drodzy Rodzice!

Drodzy Parafianie!

 

     Od września 2017 roku w całym Państwie Luksemburga została usunięta katecheza szkolna (wyjątek stanowi szkoła europejska). Jako  duszpasterze zatroskani o rozwój duchowy waszych dzieci, podjęliśmy się katechizacji parafialnej w języku polskim, która jest w ramach katechezy szkolnej. Naszą posługą katechetyczną obejmujemy dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat. Mamy świadomość, że trudno jest zorganizować zajęcia, które były do tej pory w siatce godzin szkolnych. Dlatego  podjęliśmy decyzję, że zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, a nie jak do tej pory w szkole dwa razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone w każdy poniedziałek od godziny 18.30 – 19.15 (młodsze dzieci) i 19.20 – 20.05 (starsze dzieci i młodzież) w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Luksemburgu 52, rue Jules Wilhelm. Pracujemy w systemie szkół luksemburskich, dlatego wszystkie wakacje szkolne są uzależnione od tego systemu.

„Deklaracja udziału dziecka w lekcjach religii jest jak wyznanie wiary. Na rodzicach spoczywa obowiązek wychowania dzieci w wierze, co zadeklarowali podczas chrztu. Wypisanie dzieci z religii jest zaprzeczeniem tej składanej wcześniej obietnicy” (arcybiskup częstochowski Wacław Depo). Pragniemy jako duszpasterze zwrócić uwagę, że od kilku lat w Szkole Europejskiej, również coraz częściej w polskiej sekcji pojawia się praktyka przenoszenia dzieci i młodzieży z religii na etykę. Ten trend dotyczy głównie dzieci, które kończą szkołę podstawową i przechodzą do liceum. Przepisywanie uczniów z lekcji religii na etykę ma niebezpieczne konsekwencje duchowe zwłaszcza w dzisiejszych czasach marginalizowania wiary i wielu ataków na Kościół. Takie zachowanie rodziców jest wyraźnym antyświadectwem, a zarazem uniemożliwieniem dzieciom i młodzieży możliwości znalezienia odpowiedzi na istotne pytania życiowe i duchowe. Z drugiej strony w związku z wyjściem katechezy ze szkół luksemburskich pewna część rodziców w ogóle nie zapisała dzieci i młodzieży na katechezę parafialną, czy to w języku polskim czy też w innych językach. Dlatego apelujemy o rozwagę przy podejmowaniu takich decyzji, bo gdy przychodzi pora sakramentu bierzmowania lub gdy młoda osoba jest proszona o bycie rodzicem chrzestnym czy też chce zawrzeć związek małżeński, zaczynają się przeszkody związane z brakiem uczestnictwa w katechizacji. Zarazem dziękujemy tym rodzicom, którzy doskonale to rozumieją i prowadzą swoje dzieci odważnie i świadomie w wierze.

     Drodzy rodzice i parafianie! Do sakramentów (I – Komunii Świętej i Bierzmowania) w kościele polskim przystępują te dzieci, które uczęszczają na katechezę w pełnym cyklu w języku polskim przy naszym kościele. To znaczy jeśli dziecko chodzi na katechezę przy parafii luksemburskiej przez kilka lat, to przy tej parafii przystępuje do sakramentów. Nie prowadzimy również przepisywania dzieci z katechezy w innym języku na katechezę w języku polskim. NIE PROWADZIMY ZAPISÓW DZIECI NA JEDEN ROK SZCZEGÓLNIE PRZED SAKRAMENTEM I KOMUNII.


 

Więcej informacji na temat katechezy bezpośrednio u duszpasterzy lub mailowo. Można pisać na adres: oblaci.lu@hotmail.com  

 


PODRĘCZNIKI KTÓRE REALIZUJEMY W BIEŻĄCYM ROKU KATECHETYCZNYM  2018/2019

 

  • wiek 6 – 7 (Klasy I i II szkoły podstawowej)

 

  • wiek 8 – 9 (Klasy III i IV szkoły podstawowej)

 

  • wiek 10 – 12 (Klasy V i VI szkoły podstawowej)

 

  • wiek 13 – 15 (Klasy VII i VIII szkoły podstawowej)

DROGA KRZYŻOWA
DROGA KRZYŻOWA
KATECHEZA