KATECHEZA 2018/2019


UWAGA!

Dostępne są już formularze na katechezę

 

TU MOŻNA POBRAĆ

(wg systemu luksemburskiego)

 

Drodzy Rodzice!

Drodzy Parafianie!

 

     Od września 2017 roku w całym Państwie Luksemburga została usunięta katecheza szkolna (wyjątek stanowi szkoła europejska). Jako  duszpasterze zatroskani o rozwój duchowy waszych dzieci, podjęliśmy się katechizacji parafialnej w języku polskim, która jest w ramach katechezy szkolnej. Naszą posługą katechetyczną obejmujemy dzieci i młodzież w wieku 6 – 15 lat. Mamy świadomość, że trudno jest zorganizować zajęcia, które były do tej pory w siatce godzin szkolnych. Dlatego  podjęliśmy decyzję, że zajęcia będą odbywały się raz w tygodniu, a nie jak do tej pory w szkole dwa razy w tygodniu. Zajęcia są prowadzone w każdy poniedziałek od godziny 18.30 – 19.15 (młodsze dzieci) i 19.20 – 20.05 (starsze dzieci i młodzież) w budynkach Wyższego Seminarium Duchownego w Luksemburgu 52, rue Jules Wilhelm. Pracujemy w systemie szkół luksemburskich, dlatego wszystkie wakacje szkolne są uzależnione od tego systemu.

 

     Chcemy zarazem poinformować, że do sakramentów (I – Komunii Świętej i Bierzmowania) w kościele polskim przystąpią TYLKO te dzieci, które uczęszczają na katechezę w pełnym cyklu w języku polskim przy naszym kościele. To znaczy jeśli dziecko chodzi na katechezę przy parafii luksemburskiej przez kilka lat, to przy tej parafii przystępuje do sakramentów. Nie prowadzimy również przepisywania dzieci z katechezy w innym języku na katechezę w języku polskim. NIE PROWADZIMY ZAPISÓW DZIECI NA JEDEN ROK SZCZEGÓLNIE PRZED SAKRAMENTEM I KOMUNII.


 

Więcej informacji na temat katechezy bezpośrednio u duszpasterzy lub mailowo. Można pisać na adres: oblaci.lu@hotmail.com  

 


PODRĘCZNIKI KTÓRE REALIZUJEMY W BIEŻĄCYM ROKU KATECHETYCZNYM  2018/2019

 

  • wiek 6 – 7 (Klasy I i II szkoły podstawowej)

“Idziemy do Jezusa” – Podręcznik do religii, wyd. Jedność. Podręcznik nr AZ-12-01/12-KI-3/12 z e-bookiem

  • wiek 8 – 9 (Klasy III i IV szkoły podstawowej)

“Przyjmujemy Pana Jezusa” – Ćwiczenia do nauki religii dla III klasy szkoły podstawowej, wyd. św. Stanisław BM, Kraków 2014. Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 

“Przyjmujemy Pana Jezusa” – Podręcznik do nauki religii dla III klasy szkoły podstawowej, wyd. św. Stanisław BM, Kraków 2014. Zgodne z programem nauczania nr AZ-1-01/10 

  • wiek 10 – 13 (Klasy V i VI szkoły podstawowej)

“Wierzymy w Pana Boga” Ćwiczenia do nauki religii dla V klasy szkoły podstawowej, wyd. św. Stanisław BM, Kraków 2016. Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10. 

“Wierzymy w Pana Boga” Podręcznik do nauki religii dla V klasy szkoły podstawowej, wyd. św. Stanisław BM, Kraków 2013. Zgodne z programem nauczania nr AZ-2-01/10. 

  • wiek 14 – 16 (Klasy VII i VIII szkoły podstawowej)

“Spotykamy się z żywym Słowem” – Podręcznik do nauki religii dla VII klasy szkoły podstawowej, wyd. św. Stanisław BM, Kraków 2017. Zgodne z programem nauczania nr AZ-3-02/13.


DROGA KRZYŻOWA
DROGA KRZYŻOWA
KATECHEZA